Talkort – jul

Findes i to forskellige design. Indeholde kort med tallene fra 0-20

Se flere opgaver her

Talkort 1-20

Talkort 1 - 100

Talkort S/F