Tal

Fra børn er helt små, stimuleres den matematisk opmærksomhed, gennem leg med antal, tal og former. Her finder du mange sjove opgaver og aktiviteter, der understøtter den matematiske opmærksomhed. Du finder både opgaverhæfter, klemmekort og talkort.

Mit lille talhæfte 5+6

Tæl billeder

Plus med billeder

Talrækken 1-10

Mit lille talhæfte 1+2

Tæl og plus

Hop på tal

Taljagt - Find antal

Taljagt - Find tallet

Find tallet 1 -1 0

Find tallet 11-20

Tæl og farv

jeg øver tal 1 + 2

Snegle matematik talrækker

Sneglematematik

Mit lille matematikhæft

10'er venner

Talplakater

Tæl tal 11 - 20

Plus priser

køb is 10 -20

Køb is 1 - 10

Antal 1 - 9

Antal 1 - 9

Find 5 ens

Sandt og falsk

Talkort 1 - 100

Tal værksteder

Bold spil

Jeg tæller biler

find tallet 11- 20

find tallet 1 -10

talsymboler

talsymboler s/h

Mit lille talhæfte

Mit lille talhæfte 5+6

jeg øver tal 1 + 2

Snegle matematik talrækker

Sneglematematik

Mit lille matematikhæft

10'er venner

Jeg tæller biler

Tæl billeder

Plus med billeder

Tæl tal 11 - 20

Plus priser

køb is 10 -20

Køb is 1 - 10

Antal 1 - 9

Antal 1 - 9

Find 5 ens

Sandt og falsk

Talkort 1 - 100

Tal værksteder

Tal plakater

Tal plakater

talsymboler

talsymboler s/h

Tæl og plus

Tæl billeder

Plus med billeder